Թեստ 5


Պատասխանները ամբողջ թվեր են։




Developed by ARI Soft.