Թեստ 16 Վիետի թեորեմ


Պատասխանները ամբողջ թվեր են։

Թեստում {jatex}a; p{/jatex}-ն պարամետրեր են։
Developed by ARI Soft.