Քաղաքը  5/5  100% (3 միավոր)   4/5 80% (2 միավոր)   3/5 60% (1 միավոր)   Միավոր   Տեղ 
 Վանաձոր  1 0 0 3 1
 Արտաշատ 0 0 1 1 2-3
Արթիկ 0 0 1 1 2-3
           
           
           
           
           
           

 

Թեստը՝ https://sovorel.ru/026

Բնակավայր

100%(7/7)

+3միավոր

85%(6/7)

+2միավոր

71%(5/7)

+1միավոր

Միավոր

Տեղ

Երևան 5 0 0 15 1
Արագածոտն 4 0 0 12 2
Կոտայք 3 1 0 11 3
Արարատ 3 0 0 9 4
Գեղարքունիք 1 1 0 5 5
 Վայոց ձոր 1 0 0  3 6-9
Շիրակ 1 0 0 3 6-9
 Տավուշ 1 0 0 3 6-9
 Լոռի 1 0 0 3 6-9
           

 

ՄՐՑՈՒՅԹ 16-Ի ԱՌԱՋԱՏԱՐՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԸ

30․07․2022 16։00

Մասնակցելու հղումը՝ http://sovorel.ru/0016/ 

Սկսվում է մրցույթ 5-ը
Մասնակցելու հղումը՝ https://sovorel.ru/0005
Այն կավարտվի 05․06․2022 

Մրցույթի թեստի նմուշը՝ https://sovorel.ru/0004 

Շնորհավորում ենք մրցույթ 3-ի հաղթողներին
http://sovorel.ru/0003