Բնակավայր

100%(7/7)

+3միավոր

85%(6/7)

+2միավոր

71%(5/7)

+1միավոր

Միավոր

Տեղ

Երևան 5 0 0 15 1
Արագածոտն 4 0 0 12 2
Կոտայք 3 1 0 11 3
Արարատ 3 0 0 9 4
Գեղարքունիք 1 1 0 5 5
 Վայոց ձոր 1 0 0  3 6-9
Շիրակ 1 0 0 3 6-9
 Տավուշ 1 0 0 3 6-9
 Լոռի 1 0 0 3 6-9