Քաղաքը  5/5  100% (3 միավոր)   4/5 80% (2 միավոր)   3/5 60% (1 միավոր)   Միավոր   Տեղ 
 Վանաձոր  1 0 0 3 1
 Արտաշատ 0 0 1 1 2-3
Արթիկ 0 0 1 1 2-3
           
           
           
           
           
           

 

Թեստը՝ https://sovorel.ru/026