Բորոր հաղթողները հավաքել են 7 հնարավորից 7 միավոր։

https://sovorel.ru/0002