Բորոր հաղթողները հավաքել են 7 հնարավորից 7 միավոր։

https://sovorel.ru/0002

Թեստերից օգտվելը թույլատրվում է գրանցված օգտվողներին։

Հետագայում մենք իրավունք ունենք սահմանափակումները փոփոխենք։

Մուտք գործելով համակարգ, Դուք համաձայնվում եք Ձեր տվյալների (անուն, ազգանուն, հավաքած միավոր) պատկերումը մրցույթներում։

"Ֆունկցիաներ" բաժնում կհայտնվեն մաթեմատիկական խնդիրների շտեմարանի (2018թ) ֆունկցիաներ բաժնի վարժությունների լուծումները։

Հետագայում կհայտնվեն կայքի այլ բաժիններ։