Խնդիրներ և լուծումներ

Այս նյութի մեկնաբանությունում կհայտնվեն խնդիրներ և նրանց լուծումներ

4 thoughts on “Խնդիրներ և լուծումներ”

 1. Երեքշաբթի, Սեպտեմբերի 14, 2021, ժ. 18:26

   Հաշվենք հետևյալ արտահայտության արժեքը․

  {jatex}\sqrt{6+\sqrt{6+...}}{/jatex}

  1. Երեքշաբթի, Սեպտեմբերի 14, 2021, ժ. 18:38

   Լուծում

   Կատարենք նշանակում {jatex}x=\sqrt{6+\sqrt{6+...}}{/jatex}

   Այն պետք է բավարարի {jatex}x=\sqrt{6+x}{/jatex} հավասարմանը {jatex}x>0{/jatex} պայմանով։

   {jatex}x^2=6+x \quad x>0, x+6>0{/jatex}

   {jatex}x^2-x+0,5^2=6,25{/jatex}

   {jatex}(x-0,5)^2=6,25{/jatex}

   {jatex}x-0,5=\pm 2,5{/jatex}

   {jatex}x-0,5=-2,5 {/jatex} դեպքն անհամատեղելի է {jatex}x>0{/jatex} պայմանի հետ։

   {jatex}x-0,5=2,5{/jatex}

   {jatex}x=3{/jatex}

   Պատ․՝ 3։

 2. Երեքշաբթի, Սեպտեմբերի 14, 2021, ժ. 18:43

  Հաշվել արտահայտության արժեքը

  {jatex}\sqrt{7+\sqrt{1+\sqrt{7+\sqrt{1+...}}}}{/jatex}

 3. Երեքշաբթի, Սեպտեմբերի 14, 2021, ժ. 19:03

  Կատարենք երկու նշանակում

  {jatex}x=\sqrt{7+\sqrt{1+\sqrt{7+\sqrt{1+...}}}}{/jatex}

  {jatex}y=\sqrt{1+\sqrt{7+\sqrt{1+\sqrt{7+...}}}}{/jatex}

  Կունենանք x>0, y>0 պայմանները, ինչպես նաև․

  {jatex}x=\sqrt{7+y},\qquad y=\sqrt{1+x}{/jatex}

  {jatex}x^2=7+y, \qquad y^2=1+x{/jatex}

  x=y2-1 -ը տեղադրենք առաջին հավասարման մեջ։

  (y2-1)2=7+y

  y4-2y2-y-6=0

  y4-2y3+2y3-4y2+2y2-4y+3y-6=0

  y3(y-2)+2y2(y-2)+2y(y-2)+3(y-2)=0

  (y-2)(y3+2y2+2y+3)=0

  երկրորդ արտադրիչը y>0 պայմանի դեպքում ընդունում է միայն դրական արժեքներ։

  y-2=0

  y=2

  տեղադրումով կունենանք․

  x2=7+2, x>0

  x=3:

  Պատ․՝ 3։

   

Թողեք ձեր մեկնաբանությունը

Ի պատասխան Some User

ՈՒղարկել ընկերներին