Խնդիրներ և լուծումներ

Այս նյութի մեկնաբանությունում կհայտնվեն խնդիրներ և նրանց լուծումներ

6 thoughts on “Խնդիրներ և լուծումներ”

 1. Երեքշաբթի, Սեպտեմբերի 14, 2021, ժ. 22:26

   Հաշվենք հետևյալ արտահայտության արժեքը․

  {jatex}\sqrt{6+\sqrt{6+...}}{/jatex}

  1. Երեքշաբթի, Սեպտեմբերի 14, 2021, ժ. 22:38

   Լուծում

   Կատարենք նշանակում {jatex}x=\sqrt{6+\sqrt{6+...}}{/jatex}

   Այն պետք է բավարարի {jatex}x=\sqrt{6+x}{/jatex} հավասարմանը {jatex}x>0{/jatex} պայմանով։

   {jatex}x^2=6+x \quad x>0, x+6>0{/jatex}

   {jatex}x^2-x+0,5^2=6,25{/jatex}

   {jatex}(x-0,5)^2=6,25{/jatex}

   {jatex}x-0,5=\pm 2,5{/jatex}

   {jatex}x-0,5=-2,5 {/jatex} դեպքն անհամատեղելի է {jatex}x>0{/jatex} պայմանի հետ։

   {jatex}x-0,5=2,5{/jatex}

   {jatex}x=3{/jatex}

   Պատ․՝ 3։

 2. Երեքշաբթի, Սեպտեմբերի 14, 2021, ժ. 22:43

  Հաշվել արտահայտության արժեքը

  {jatex}\sqrt{7+\sqrt{1+\sqrt{7+\sqrt{1+...}}}}{/jatex}

 3. Երեքշաբթի, Սեպտեմբերի 14, 2021, ժ. 23:03

  Կատարենք երկու նշանակում

  {jatex}x=\sqrt{7+\sqrt{1+\sqrt{7+\sqrt{1+...}}}}{/jatex}

  {jatex}y=\sqrt{1+\sqrt{7+\sqrt{1+\sqrt{7+...}}}}{/jatex}

  Կունենանք x>0, y>0 պայմանները, ինչպես նաև․

  {jatex}x=\sqrt{7+y},\qquad y=\sqrt{1+x}{/jatex}

  {jatex}x^2=7+y, \qquad y^2=1+x{/jatex}

  x=y2-1 -ը տեղադրենք առաջին հավասարման մեջ։

  (y2-1)2=7+y

  y4-2y2-y-6=0

  y4-2y3+2y3-4y2+2y2-4y+3y-6=0

  y3(y-2)+2y2(y-2)+2y(y-2)+3(y-2)=0

  (y-2)(y3+2y2+2y+3)=0

  երկրորդ արտադրիչը y>0 պայմանի դեպքում ընդունում է միայն դրական արժեքներ։

  y-2=0

  y=2

  տեղադրումով կունենանք․

  x2=7+2, x>0

  x=3:

  Պատ․՝ 3։

   

 4. Ուրբաթ, Հոկտեմբերի 01, 2021, ժ. 21:27

  {jatex}1+x-x=x-\sqrt{7-x}{/jatex}

  {jatex}\sqrt{7-x}=x-1{/jatex}

  {jatex}7-x=(x-1)^2; \quad x-1 \geq 0{/jatex}

  {jatex}7-x=x^2-2x +1; \quad x \geq 1{/jatex}

  {jatex}x^2-x-6=0; \quad x \geq 1{/jatex}

  {jatex}D=1+24=25{/jatex}

  {jatex}x_1=\frac{1-5}2=-2{/jatex} չի բավարարում {jatex}x \geq 1{/jatex} պայմանին։

  {jatex}x_2=\frac{1+5}{2}=3{/jatex}

  Պատ․՝ 3։

 5. Չորեքշաբթի, Հոկտեմբերի 13, 2021, ժ. 01:46

  Շտեմարան հատոր 1

  Պնդումներ, ֆունկցիա

  Վարժություն 1-1

  Տրված է {jatex}f(x)=1-x^3{/jatex} ֆունկցիան։

  Ֆունկցիայի որոշման տիրույթը համաչափ է 0 կետի նկատմամբ։

  Լուծում։

  {jatex}D(f)=(-\infty; + \infty ){/jatex}

  Երբ {jatex}x \in D(f){/jatex} այդ դեպքում {jatex}-x \in D(f){/jatex}, ուրեմն պնդումը ճիշտ է։

  Պատ․՝ Ճիշտ է։

  Վարժություն 1-2

  Տրված է {jatex}f(x)=1-x^3{/jatex} ֆունկցիան։

  Ֆունկցիան իր փոքրագույն արժեքն ընդունում է {jatex}x=1{/jatex} կետում։

  Լուծում։

  {jatex}f(1)=1-1^3=0{/jatex}

  {jatex}f(2)=1-2^3=1-8=-7{/jatex}

  {jatex}f(1)>f(2){/jatex}, ուրեմն պնդումը կեղծ է։

  Պատ․՝ սխալ է։

  Վարժություն 1-3

  Տրված է {jatex}f(x)=1-x^3{/jatex} ֆունկցիան։

  Ֆունկցիան անսահմանափակ է։

  Լուծում։

  Քանի որ {jatex}y=x^3{/jatex} ֆունկցիան ընդունում է բոլոր իրական արժեքները, ուրեմն

  {jatex}y=-x^3{/jatex} ընդունում է բոլոր իրական արժեքները, ուրեմն

  {jatex}f(x)=1-x^3{/jatex} ֆունկցիան ընդունում է բոլոր իրական արժեքները,

  ուրեմն այն սահմանափակ չէ՝ պնդումը կեղծ է։

  Պատ․՝ սխալ է։

  Վարժություն 1-4

  Տրված է {jatex}f(x)=1-x^3{/jatex} ֆունկցիան։

  {jatex}(-\infty; -2]{/jatex} ֆունկցիան նվազող է։

  Լուծում։

  {jatex}f'(x)=-3x^2 \leq 0{/jatex} և 0 է դառնում միայն մեկ կետում, ուրեմն այն նվազող է։ ՈՒրեմն այն նվազող է {jatex}(-\infty; -2]{/jatex} միջակայքի թվերի համար։ ՈՒրեմն պնդումը ճիշտ է։

  Պատ․՝ Ճիշտ է։

  Վարժություն 1-5

  Տրված է {jatex}f(x)=1-x^3{/jatex} ֆունկցիան։

  {jatex}f'(4)>0{/jatex}:

  Լուծում։

  {jatex}f'(x)=-3x^2{/jatex}

  {jatex}f'(4)=-3\cdot 4^2=-48<0{/jatex}, ուրեմն պնդումը կեղծ է։

  Պատ․՝ սխալ է։

  Վարժություն 1-6։

  Տրված է {jatex}f(x)=1-x^3{/jatex} ֆունկցիան։

  Ֆունկցիայի գրաֆիկի {jatex}x_0=0{/jatex} աբսցիսն ունեցող կետում տարված շոշափողն ուղղահաըաց է {jatex}Oy{/jatex} առանցքին։

  Լուծում։

  {jatex}f(0)=1{/jatex}

  {jatex}f'(x)=-3x^2{/jatex}

  {jatex}f'(0)=0{/jatex}

  {jatex}x_0=0{/jatex} կետում տարված շոշափողի հավասարումը կլինի․

  {jatex}y=f'(0)(x-0)+f(0){/jatex}

  {jatex}y=1{/jatex}

  Որը զուգահեռ է {jatex}Ox{/jatex} առանցքին, ուրեմն ուղղահայաց է {jatex}Oy{/jatex} առանցքին։

  Պատ․՝ Ճիշտ է։

   

 

 Գրիր մեր մասին քո կայքում կամ ընկերներին 

Free Joomla template by Ltheme