Էջ 184

3 thoughts on “Էջ 184”

 1. Հինգշաբթի, Սեպտեմբերի 02, 2021, ժ. 13:40

  Լուծում 4-1

  {jatex}f(x)=-2x^3+9x^2-7{/jatex}

  {jatex}f'(x)=-6x^2+18x{/jatex}

  {jatex}f'(2)=-6 \cdot 4 +36=-24+36=12{/jatex}

  Պատ․՝ 12

  Լուծում 4-2

  Նախ գտնենք աճման միջակայքը․

  {jatex}f'(x)>0{/jatex}

  {jatex}-6x^2+18x>0{/jatex}

  {jatex}-6x(x-3)>0{/jatex}

  {jatex}x \in (0; 3){/jatex}

  ՈՒրեմն ֆունկցիան աճում է [0; 3] հատվածում, որի երկարությունը 3-0=3 է։

  Պատ․՝ 3։

  Լուծում 4-3

  Նախ գտնենք կրիտիկական կետերը․

  D(f)=R

  {jatex}f'(x)=-6x^2+18x{/jatex}

  որը միշտ իմաստ ունի

  {jatex}f'(x)=0{/jatex}

  {jatex}-6x^2+18x=0{/jatex}

  {jatex}x(x-3)=0{/jatex}

  {jatex}x \in \{0; 3\}{/jatex}

  Որոնք որոշման տիրույթի ներքին կետեր են․ ուրեմն կրիտիկական կետեր են։

  {jatex}f(2)=-16+36-7=13{/jatex}

  {jatex}f(3)=-54+81-7=20{/jatex}

  {jatex}f(4)=-128+144-7=16-7=9{/jatex}

  ՈՒրեմն [2; 4] միջակայքում մեծագույն արժեքը 20-ն է։

  Պատ․՝ 20։

  Լուծում 4-4

  {jatex}f(1)=-2+9-7=0{/jatex}

  {jatex}f'(1)=-6+18=12{/jatex}

  Շոշափողի հավասարումը կլինի

  {jatex}y=f'(1)(x-1)+f(1){/jatex}

  {jatex}y=12(x-1){/jatex}

  Որը կոորդինատային առանցքները հատում է (0; -12), (1; 0) կետերում, ուրեմն առաջացած պատկերը 1 և 12 կողմերով եռանկյուն է, որի մակերեսը կլինի․

  {jatex}\frac 12 \cdot 1 \cdot 12= 6{/jatex}

  Պատ․՝ 6։

 2. Հինգշաբթի, Սեպտեմբերի 02, 2021, ժ. 16:11

  Լուծում 5-1

  {jatex}f(x)+g(x)=x^3+7x +\ln x +3x^2{/jatex}

  Որի որոշման տիրույթը x>0 անհավասարման լուծումների բազմությունն է, որում ամենափոքր ամբողջ թիվը 1-ն է։

  Պատ․՝ 1։

  Լուծում 5-2

  {jatex}f(1)=1+7 + \ln 1 =8{/jatex}

  Պատ․՝ 8։

  Լուծում 5-3

  {jatex}g(0)=0{/jatex}

  {jatex}g'(x)=6x{/jatex}

  {jatex}g'(0)=0{/jatex}

  Շոշափողի հավասարումը 0 կետում կլինի

  {jatex}y=g'(0)(x-0)+g(0){/jatex}

  {jatex}y=0{/jatex}

  Որն անցնում է Ox առանցքով՝ անկյունը 0 աստիճան է։

  Պատ․՝ 0։

  Լուծում 5-4

  Որպես դրական թվերի բազմությունում աճող ֆունկցիաների գումար f ֆունկցիան դրական թվերի բազմությունում աճում է, ուրեմն [1; 8] հատվածում փոքրագույն արժեքն ընդունում է x=1 կետում։

  {jatex}f(1)=1+7+0=8{/jatex}

  Պատ․՝ 8։

 3. Հինգշաբթի, Սեպտեմբերի 02, 2021, ժ. 18:58

  Լուծում 6-1

  {jatex}f(x)=-x^4+4x^2+9={/jatex}

  {jatex}=-\left( x^4 - 4x^2 +4 \right) +13={/jatex}

  {jatex}=13-\left( x^2 - 2\right)^2{/jatex}

  Որը կարող է ընդունել 13-ից ոչ բարձր արժեքներ, իսկ 13 արժեքն ընդունում է արմատ երկու դեպքում։

  Պատ․՝ 13

  Լուծում 6-2

  Աբսցիսների առանցքը հատում է f(x)=0 հավասարմանը բավարարող կետերում։

  {jatex}f(x)=0{/jatex}

  {jatex}13-\left( x^2- 2 \right)^2=0{/jatex}

  {jatex}x^2-2= \pm \sqrt{13}{/jatex}

  {jatex}x^2 = 2 \pm \sqrt{13}{/jatex}

  2-√13=√4-√13 թիվը բացասական է, ուրեմն այդ դեպքը լուծում չի տալիս

  {jatex}x^2 = 2 + \sqrt{13}{/jatex}

  Որն ունի երկու լուծում։

  Պատ․՝ 2։

  Լուծում 6-3

   D(f)=R

  {jatex}f'(x)=-4x^3+8x{/jatex}

  Որը միշտ իմաստ ունի։

  {jatex}f'(x)=0{/jatex}

  {jatex}-4x\left(x^2-2 \right)=0{/jatex}

  {jatex}x\left(x-\sqrt2 \right)\left(x+\sqrt2 \right)=0{/jatex}

  {jatex}x \in \left\{ 0; \pm \sqrt2 \right\}{/jatex}

  Որոնք D(f)-ի ներքին կետեր են, ուրեմն կրիտիկական կետեր են։

  Պատ․՝ 3։

  Լուծում 6-4

  {jatex}f'(x)=-4x\left(x-\sqrt2 \right)\left(x+\sqrt2 \right){/jatex}

  {jatex} f'(x)<0 \Leftrightarrow x \in \left( -\sqrt 2; 0      \right)U \left( \sqrt 2; + \infty         \right) {/jatex}

  {jatex}f'(x)> 0 \Leftrightarrow x \in \left( - \infty; - \sqrt 2 \right)U \left( 0 ; \sqrt 2\right){/jatex}

  Այն կրիտիկական կետերը, որոնցում թվային առանցքում ձախից աջ անցնելիս ածանցյալի նշանը փոխվում է բացասականից դրական, կլինի միայն զրոն։

  Պատ․՝ 1

 

 Գրիր մեր մասին քո կայքում կամ ընկերներին 

Free Joomla template by Ltheme