Էջ 188

12 thoughts on “Էջ 188”

 1. Չորեքշաբթի, Սեպտեմբերի 15, 2021, ժ. 19:57

  Լուծում 16-1

  {jatex}f\left( \sqrt2 +2 \right)=\left( \sqrt2 +2 \right) \left| \sqrt 2 +2-4 \right| ={/jatex}

  {jatex}= \left( 2+ \sqrt 2 \right) \left( 2-\sqrt 2 \right) = 4-2=2{/jatex}

  Պատ․՝ 2։

 2. Երկուշաբթի, Սեպտեմբերի 20, 2021, ժ. 21:23

  Լուծում 16-2

  Այդ կետերը բավարարում են {jatex}x|x-4|=5{/jatex} հավասարմանը։

  Նախ գտնենք {jatex}x \geq 4{/jatex} պայմանին բավարարող լուծումները․

  {jatex}x(x-4)=5{/jatex}

  {jatex}x^2-4x-5=0{/jatex}

  {jatex}D=4^2-4 \cdot 1 \cdot (-5)=36{/jatex}

  {jatex}x_1=\frac{4+6}{2}=5{/jatex}

  {jatex}x_2=\frac{4-6}{2}=-1{/jatex}

  Որոնցից {jatex}x \geq 4{/jatex} պայմանին բավարարում է միայն {jatex}5{/jatex}-ը։

  Այժմ գտնենք {jatex}x<4{/jatex} պայմանին բավարարող լուծումները։

  {jatex}-x(x-4)=5{/jatex}

  {jatex}x^2-4x+5=0{/jatex}

  {jatex}(x-2)^2+1=0{/jatex}

  Որն իրական լուծում չունի։

  Ստացվեց, որ հավասարումն ունի 1 լուծում։

  Պատ․՝ 1։

 3. Երեքշաբթի, Սեպտեմբերի 21, 2021, ժ. 01:34

  Լուծում 16-3

  {jatex}[1; 2,5]{/jatex} միջակայքում {jatex}x-4<0,\quad |x-4|=-x+4{/jatex}

  Կունենանք այդ միջակայքի համար

  {jatex}f(x)=-x(x-4)=-x^2+4x-4+4=-(x-2)^2+4 \leq 4{/jatex}

  Որի մեծագույն արժեքը 4-ն է, որն ընդունում է {jatex}x=2{/jatex} կետում։

  Պատ․՝ 4։

 4. Երեքշաբթի, Սեպտեմբերի 21, 2021, ժ. 02:38

  Լուծում 16-4

  Որպեսզի հատվեն երեք կետում հարկավոր է, որ {jatex}f(x)=a{/jatex} հավասարումը ունենա երեք լուծում։

  {jatex}x \geq 4{/jatex} դեպքում f ֆունկցիան աճող է, որպես աճող և դրական ֆունկցիաների արտադրյալ, և ընդունում է ոչ բացասական արժեքներ։

  f(x) ֆունկցիան կարող է {jatex}x\geq 4{/jatex} պայմանին բավարարող առավելագույնը 1 լուծում ունենալ, իսկ {jatex}x<4{/jatex} պայմանին բավարարող առավելագույնը երկու լուծում ունենալ։

  Որպեսզի {jatex}f(x)=a{/jatex} հավասարումն ունենա երեք լուծում, հարկավոր է, որ այն 4-ից մեծ կամ հավասար մեկ լուծում ունենա, և 4-ից փոքր 2 լուծում, որի համար հարկավոր է, որ {jatex}a \geq 0{/jatex} և

  {jatex}\begin{cases} x < 4 \\ -x(x-4)=a \end{cases} {/jatex} համակարգն ունենա երկու լուծում։

  {jatex}x^2-4x+a=0{/jatex}

  Որը կունենա երկու լուծում, երբ

  {jatex}D=16-4a>0{/jatex}

  {jatex}a<4{/jatex}

  Որոնք փոքր են 4-ից, եթե․

  {jatex}\frac{4+\sqrt{16-4a}}{2}<4{/jatex}

  {jatex}4+\sqrt{16-4a}<8{/jatex}

  {jatex}\sqrt{16-4a}<4{/jatex}

  {jatex}\begin{cases}16-4a<16\\ 16-4a\geq 0\end{cases}{/jatex}

  {jatex}\begin{cases}a>0\\ a\leq 4 \end{cases}{/jatex}

  {jatex}a \in (0; 4]{/jatex}

  Համատեղոլով {jatex}a \in (0; 4], \quad a \geq 0,\quad a<4{/jatex}

  կունենանք {jatex}a \in (0; 4){/jatex}

  Որում կա երեք ամբողջ թիվ։

  Պատ․՝ 3։

   

 5. Հինգշաբթի, Սեպտեմբերի 23, 2021, ժ. 16:14

  Լուծում 17-1

  {jatex}f(0)=|0-3|-0=3{/jatex}

  Պատ․՝ 3։

 6. Հինգշաբթի, Սեպտեմբերի 23, 2021, ժ. 16:17

  Լուծում 17-2

  x>3 դեպքում {jatex}f(x)=x-3-x=-3{/jatex} հաստատուն ֆունկցիա է։

  {jatex}f'(4)=-3'=0{/jatex}

  Պատ․՝ 0։

 7. Հինգշաբթի, Սեպտեմբերի 23, 2021, ժ. 16:26

  Լուծում 17-3

  {jatex}x \leq 3{/jatex} դեպքում {jatex}f(x)=-x+3-x{/jatex}

  {jatex}f(x)=-2x+3{/jatex}

  x=0 դեպքում f(x)=3, f(x)=0 դեպքում x=1,5: Ստացված երկրաչափական պատկերը կլինի 3 և 1,5 էջերով ուղղանկյուն եռանկյուն, որի մակերեսը կլինի հավասար {jatex}\frac 12 \cdot 3 \cdot 1,5 = \frac 94{/jatex}, իսկ մակերեսի քառապատիկը կլինի հավասար 9-ի։

  Պատ․՝ 9։

 8. Հինգշաբթի, Սեպտեմբերի 23, 2021, ժ. 16:34

  Լուծում 17-4

  {jatex}x>3 \quad f(x)=-3{/jatex}

  {jatex}x \leq 3 \quad f(x)=-2x+3{/jatex}

  Ֆունկցիան չաճող է։ [-1; 5] միջակայքում մեծագույն արժեքը կլինի f(-1)=2+3=5, փոքրագույնը՝ f(5)=-3: Տարբերությունը կլինի 5-(-3)=8:

  Պատ․՝ 8։

 9. Հինգշաբթի, Սեպտեմբերի 23, 2021, ժ. 17:02

  Լուծում 18-1

  {jatex}\frac{x+4}{x+2} \leq 0{/jatex}

  {jatex}x \in [-4; -2){/jatex}

  Որոնցից ամբողջ թվեր են -4,-3-ը՝ երկու թիվ։

  Պատ․՝ 2։

 10. Հինգշաբթի, Սեպտեմբերի 23, 2021, ժ. 17:10

  Լուծում 18-2

  D(f)=R\{-2}

  {jatex}f(x)=\frac{x+4}{x+2}{/jatex}

  {jatex}f(x)=2+\frac 2{x+2}{/jatex}

  {jatex}f'(x)=-\frac 2{(x+2)^2}{/jatex}

  Որն իմաստ չունի -2 կետում, որը որոշման տիրույթի կետ չէ, ուրեմն կրիտիկական կետ չէ։

  {jatex}f'(x)=0{/jatex}

  {jatex}-\frac 2{(x+2)^2}=0{/jatex}

  {jatex}x \in \emptyset{/jatex}

  Ֆունկցիան կրիտիկական կետեր չունի։

  Պատ․՝ 0։

 11. Հինգշաբթի, Սեպտեմբերի 23, 2021, ժ. 17:38

  Լուծում 18-4

  Գտնենք բոլոր {jatex}a{/jatex}-երը, որոնց համար {jatex}f(x)=a{/jatex} հավասարումը լուծում չունի։

  {jatex}\frac{x+4}{x+2}=a{/jatex}

  {jatex}\frac{(1-a)x+4-2a}{x+2}=0{/jatex}

  Որը լուծում չունի {jatex}1-a =0, \quad 4-2a \neq 0{/jatex}, կամ {jatex}1-a \neq 0, \quad -\frac{4-2a}{1-a}=-2 {/jatex}

  Առաջին պայմանից ստանում ենք {jatex}a=1{/jatex}, իսկ երկրորդ պայմանից {jatex}a \in \emptyset{/jatex}, ուրեմն ֆունկցիան չի կարող ընդունել միայն 1 արժեքը։

  Պատ․՝ 1։

 12. Հինգշաբթի, Սեպտեմբերի 23, 2021, ժ. 17:52

  Լուծում 18-4

  {jatex}f(x)=1+\frac {2}{x+2}{/jatex}

  {jatex}y=f(|x|)=1+\frac{2}{|x|+2}{/jatex}

  Վերջին ֆունկցիան կընդունի իր մեծագույն արժեքը, երբ երկրորդ գումարելին կընդունի իր մեծագույն արժեքը։ Այդ կոտորակը կընդունի իր մեծագույն արժեքը, երբ նրա դրական հայտարարը լինի հնարավորինս փոքր՝ x=0 դեպքում։

  {jatex}y(0)=1+\frac{2}{0+2}=1+1=2{/jatex}

  Պատ․՝ 2։

 

 Գրիր մեր մասին քո կայքում կամ ընկերներին 

Free Joomla template by Ltheme