Էջ 194

8 thoughts on “Էջ 194”

 1. Կիրակի, Հոկտեմբերի 03, 2021, ժ. 23:35

  Լուծում 34-1

  Ըստ գրաֆիկի {jatex}f(2)=0, \quad f(f(2))=f(0)=3{/jatex}

  {jatex}f(3)=2, \quad f(f(3))=f(2)=0{/jatex}

  Արտահայտության արժեքը կլինի․

  {jatex}f(f(2))-f(f(3))=3-0=3{/jatex}

  Պատ․՝ 3։

 2. Կիրակի, Հոկտեմբերի 03, 2021, ժ. 23:46

  Լուծում 34-2

  {jatex}f'(-5) \cdot f(x) \leq f'(-2){/jatex}

  Գրաֆիկից երևում է, որ {jatex}f'(-2)=0{/jatex}, կունենանք

  {jatex}f'(-5) \cdot f(x) \leq 0{/jatex}

  Գրաֆիկից երևում է, որ {jatex}f'(-5) >0{/jatex}, անհավասարման երկու կողմը բաժանելիս այդ թվի վրա նշանը չի փոխվում։

  {jatex}f(x) \leq 0{/jatex}

  Օգտվելով գրաֆիկից, կունենանք

  {jatex}x \in [-7; -5] \cup \{ 2 \} {/jatex}

  Ամբողջ լուծումներն են՝ -7; -6; -5; 2, որոնք 4 հատ են։

  Պատ․՝ 4։

 3. Չորեքշաբթի, Հոկտեմբերի 06, 2021, ժ. 20:45

  Լուծում 34-3

  {jatex}-7 \leq x \leq 3; \quad -7 \leq f(x) \leq 3{/jatex}

  {jatex}x \in [-7; 3]{/jatex} և {jatex}x \in [-7; -4] \cup [0; 3]{/jatex}

  Հատելով կստանանք

   {jatex}x \in [-7; -4] \cup [0; 3]{/jatex}

   {jatex}D(f \circ f ) \in [-7; -4] \cup [0; 3]{/jatex}

  Որում ամենամեծ և ամենափոքր թվերի տարբերութունը կլինի 3-(-7)=10

  Պատ․՝ 10։

 4. Չորեքշաբթի, Հոկտեմբերի 06, 2021, ժ. 20:59

  Լուծում 34-4

   {jatex}-3 \leq f(x) \leq 5{/jatex}

  Այդ հատվածի թվերից որոշման տիրույթից կարող են լինել [-3;3], որոնց համար համաձայն գրաֆիկի

   {jatex}0 \leq f(f(x)) \leq 5{/jatex}

   {jatex}E(f \circ f ) = [0; 5]{/jatex}

  Այդ հատվածի ամբողջ թվերի գումարը կլինի 0+1+2+3+4+5=15։

  Պատ․՝ 15։

 5. Չորեքշաբթի, Հոկտեմբերի 06, 2021, ժ. 21:09

  Լուծում 35-1

   {jatex}1-x^2 \geq 0{/jatex}

   {jatex}(1-x)(1+x) \ geq 0{/jatex}

  Օգտվելով միջակայքերի մեթոդից կստանանք

   {jatex}x \in [-1; 1]{/jatex}

   {jatex}D(f)=[-1; 1]{/jatex}

  Որում ամբողջ թվերն են -1; 0; 1, այսինքն՝ 3 հատ։

  Պատ․՝ 3։

   

 6. Չորեքշաբթի, Հոկտեմբերի 06, 2021, ժ. 21:26

  Լուծում 35-2

  Նշված միջակայքում  {jatex}\cos \alpha >0{/jatex}

    {jatex}x= \cos \alpha{/jatex} դեպքում {jatex}\sqrt{1-x^2}=\sqrt {1-\cos ^2 \alpha}={/jatex}

   {jatex}=\sqrt {\sin^2 \alpha}=|\sin \alpha | = \sin \alpha{/jatex}

   {jatex}f(\cos \alpha ) = 3\cos \alpha +4 \sin \alpha{/jatex}

  Տեղադրենք

   {jatex}\frac{3 \cos \alpha +4 \sin \alpha}{3 \cos \alpha +4 \sin \alpha}=1 {/jatex}

  Պատ․՝ 1։

 7. Չորեքշաբթի, Հոկտեմբերի 06, 2021, ժ. 21:58

  Լուծում 35-3

  Նշանակենք  {jatex} \alpha = \arccos x{/jatex} կունենանք {jatex} \cos \alpha = x; \alpha \in [0; \pi ] {/jatex}

  {jatex}f(x) = 3 \cos \alpha +4 \sqrt{1-\cos^2 \alpha} {/jatex}

  {jatex}f(x) = 5( 0,6 \cos \alpha + 0,8 \sqrt{\sin^2 \alpha} {/jatex}

  Քանի որ {jatex} \alpha \in [0; \pi] {/jatex} ուրեմն {jatex} \sin \alpha \geq 0 ; \sqrt{\sin^2\alpha}=|\sin \alpha |= \sin \alpha{/jatex}

  {jatex}f(x)=5(0,6 \cos \alpha +0,8 \sin \alpha) {/jatex}

  Նկատենք, որ 0,6; 0,8 էջերով ուղղանկյուն եռանկյան ներգնաձիգը 1 է։

  Նշանակենք {jatex} \beta = \arccos 0,6{/jatex}

  {jatex}f(x)=5(\cos \beta \cos \alpha + \sin \beta \sin \alpha )=5\cos(\alpha - \beta) {/jatex}

  Տեղադրենք

  {jatex}f(x)=5\cos{(\arccos x - arccos 0,6)} \leq 5{/jatex}

  {jatex}f(0,6)=5\cos 0 = 5 {/jatex}

  ՈՒրեմն մեծագույն արժեքը 5-ն է։

  Պատ․՝ 5։

 8. Չորեքշաբթի, Հոկտեմբերի 06, 2021, ժ. 23:08

  Լուծում 35-4

  Գտնենք արժեքների տիրեւյթը

  Գտնենք բոլոր {jatex} a{/jatex}-երը, որոնց համար {jatex}f(x)=a{/jatex} հավասարումն ունի լուծում։

  {jatex}5 \cos (\arccos x - \arccos 0,6)=a {/jatex}

  {jatex}\cos (\arccos x - \arccos 0,6) = 0,2a {/jatex}

  Որի լուծում ունենալու համար նախ հարկավոր է, որ {jatex}|0,2a | \leq 1; \quad a \in [-5; 5]{/jatex}

  {jatex}\arccos x - \arccos 0,6 = \arccos 0,2a{/jatex}

  {jatex}\arccos x = \arccos 0,6 + \arccos 0,2a {/jatex}

  Այնուհետև լուծում ունենալու համար հարկավոր է, որ

  {jatex}0 \leq \arccos 0,6 + \arccos 0,2a \leq \pi{/jatex}

  {jatex} -\arccos 0,6 \leq \arccos 0,2a \leq \pi - \arccos 0,6 {/jatex}

  {jatex} \arccos 0,2a \leq \arccos(-0,6) {/jatex} 

  {jatex}1 \geq  0,2a \geq -0,6 {/jatex} 

  {jatex} 5 \geq a \geq -3{/jatex}

   {jatex}a \in [-3; 5] {/jatex} 

  Հատելով {jatex}a \in [-5; 5] {/jatex}-ի հետ, կունենանք

   {jatex}a \in [-3; 5] {/jatex} 

   {jatex}E(f)= [-3; 5] {/jatex} 

  Որում ամբողջ թբերն են -3; -2; ․․․; 2; 3; 4 5։ Այդ թվերից  {jatex}\pm 3; \pm 2; \pm1; 0{/jatex} թվերի գումարը կլինի զրո, իսկ մնացածինը՝ 4+5=9։ 

  Պատ․՝ 9։

 

 Գրիր մեր մասին քո կայքում կամ ընկերներին 

Free Joomla template by Ltheme