Reader - օնլայն գրադարան

1. PASCAL ծրագրավորում

2․ Մաթեմատիկական անալիզի հիմունքներ

3․ Անալիտիկ երկրաչափություն

4․ Բարձրագույն հանրահաշվի դասընթաց

5․ Հավանականությունների տեսություն և կիրառական միճակագրություն

6․ Դիսկրետ մաթեմատիկայի դասընթաց

7․ Բարձրագույն հանրահաշիվ և թվերի տեսություն

8․ Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվ մաս 1

9. Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվ մաս 2

10. Ինֆորմատիկա

11. VISUAL BASIC 6.0 համառոտ ինքնուսույց

12. Տվյալների կառույցներ