PASCAL ծրագրավորում

1․ Հաշվողական գործնթացի ալգորիթմացում - հիմնական հասկացություններ

2․ Գծային ալգորիթմներ

3․ Ճյուղավորված ալգորիթմներ

4․ Ցիկլային ալգորիթմներ

5․ Ներդրված ցիկլերով ալգորիթմներ

6․ Տիպային օրինակներ

Ճյուղավորված ծրագրերի կազմակերպում

1․ Հիմնական հասկացություններ և օպերատորները

2․ Պարզ ծրագրերի տիպային օրինակներ

Ցիկլային ծրագրերի կազմակերպում

1․ Ցիկլային ծրագրեր

2․ Պարամետրով ցիկլի օպերատոր

3․ Նախապայմանով ցիկլի օպերատոր

4․ Հետպայմանով ցիկլի օպերատոր

5․ Ցիկլի օպերատորների կիրազման հիմնական կանոնները

6․ Պարզ ծրագրերի պիտային օրինակներ

Զանգվածներ

1․ Զանգվածներ

2․ Պարզ ծրագրերի տիպաին օրինակներ

Ենթածրագրեր

1․ Հիմնական հասկացություններ

2․ Ենթածրագրերի կիրառման օրինակներ

"Տող" տիպի փոփոխականներ

1․ Հիմնական հասկացություններ

2․ Պարզ ծրագրերի տիպային օրինակներ

Գրառումներ

1․ Ընդհանուր հասկաղություններ

2․ Պարզ ծրագրերի տիպային օրինակներ

Ֆայլեր

1․ Ընդհանուր հասկացություններ

2․ Ֆայլին դիմելու հնարավորությունը

3․ Ֆայլերի նախապատրաստումը աշխատանքի

4․ Ֆայլերի փակումը

5․ Տվյալների գրանցումը և ընթերցումը

6․ Տիպայնացված ֆայլերի համար կիրառվող պրոցեդուրաներ և ֆունկցիաներ

7․ Ֆայլերի կիրառման օրինակներ