Ինֆորմատիկա

1. Համակարգչի կառուցվածքը

2․ Համակարգչի շահագործման կարգը

3․ Windows համակարգը

4․ Microsoft Word ծրագիրը

5․ Microsoft Excel ծրագիրը