VISUAL BASIC 6.0 համառոտ ինքնուսույց

1․ Ծանոթություններ Visual Basic 6.0 ծրագրավորման լեզվի հետ

2․ Հավելվածի ստեղծումը Visual Basic 6.0-ի միջոցով

3․ Ծրագրավորման հիմնական էլեմենտները

4․ Ղեկավարման կառուցվածքներ և ցիկլեր

5․ Շահագործողի ինտերֆեյսի մշակում

6․ Գրաֆիկայի օգտագործումը Visual Basic-ում

7․ Աշխատանք ինֆորմացիայի հետ

8․ Աշխատանք ֆայլերի հետ

9․ Սխալների գուշակում

Հավելվածներ

Ա․ Աշխատանք Win 32 API ֆունկցիաների հետ

Բ․ Աշխատանք ռեեստրի հետ

Գ․ Օգտակար խորհուրդներ

Դ․ VB 6.0 հիմնական ֆունկցիաներ և օպերատորներ