Տվյալների կառույցներ

1․ Կարգավորման և փնտրման խնդիրների դրվածքը

2․ Համեմատությունների քանակի տեսական գնահատականը

3․ Տվյալների հաջորդական կազմակերպում

4․ Ինֆորմացիոն մասսիվներում տեղափոխությունների իրականացման մի մեխանիզմ

5․ Ինֆորմացիայի պահպանման ցուցակային կառույցներ

6․ Ինֆորմացիայի պահպանման ծառային կառույցներ

7․ Խնդիրներ