Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվներ նաս 2

13․ Դիֆերենցիալ հավասարումներ

14․ Բազմապատիկ ինտեգրալներ

15․ Կորագիծ ինտեգրալներ և ինտեգրալներ ըստ մակերևույթի

16․ Շարքեր

17․ Ֆուրյեի շարքեր

18․ Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ

19․ Օպերացիոն հաշիվ և նրա մի քանի կիրառությունները