Թվային հատույթը

Դիտարկենք բոլոր ռացիոնալ թվերի բազմության երկու ոչ դատարկ A և A' բազմությունները։ Մենք կենթադրենք, որ նրանք ունեն հետևյալ դասավորվածությունը․

Այդ բազմություններն առաջացնում են հատույթ, եթե

1․ Յուրաքանչյուր ռացիոնալ թիվ մտնում է A և A' բազմություններից մեկի և միայն մեկի մեջ։

2․ A բազմության յուրաքանչյուր a թիվ փոքր է A' բազմության a' յուրաքանչյուր թվից։

 A բազմությունը կանվանենք հատույթի ստորին դաս, իսկ A' բազմությունը՝ հատույթի վերին դաս։ Հատույթը կնշանակենք այսպես՝ A|A'

No thoughts on “Թվային հատույթը”

 

 Գրիր մեր մասին քո կայքում կամ ընկերներին 

Free Joomla template by Ltheme