Դիտարկենք բոլոր ռացիոնալ թվերի բազմության երկու ոչ դատարկ A և A' բազմությունները։ Մենք կենթադրենք, որ նրանք ունեն հետևյալ դասավորվածությունը․

Այդ բազմություններն առաջացնում են հատույթ, եթե

1․ Յուրաքանչյուր ռացիոնալ թիվ մտնում է A և A' բազմություններից մեկի և միայն մեկի մեջ։

2․ A բազմության յուրաքանչյուր a թիվ փոքր է A' բազմության a' յուրաքանչյուր թվից։

 A բազմությունը կանվանենք հատույթի ստորին դաս, իսկ A' բազմությունը՝ հատույթի վերին դաս։ Հատույթը կնշանակենք այսպես՝ A|A'

One thought on “Թվային հատույթը”

ՈՒղարկել ընկերներին