a և b երկու իռացիոնալ թվերը, որոնք համապատասխանաբար որոշվում են A|A' և B|B' հատույթներով, համարվում են միմյանց հավասար, եթե այդ հատույթները նույնական են։

One thought on “Թվերի հավասարությունն ըստ հատույթների”

ՈՒղարկել ընկերներին