Թվային բազմությունների եզրերը

Եթե դիտարկվող {x} բազմության համար գոյություն ունի այնպիսի M վերջավոր թիվ, որ բոլոր x ≤ M, ապա ասում են, որ տրված բազմությունը վերևից սահմանափակ է, և M թիվն անվանում են նրա վերին եզր։

Եթե գոյություն ունի այնպիսի m վերջավոր թիվ, որ բոլոր x≥m, ապա ասում են, որ դիտարկվող {x} բազմությունը ներքևից սահմանափակ է։ m թիվն անվանում են նրա ստորին եզր։

Բոլոր վերին եզրերի մեջ հատկապես կարևոր է նրանցից փոքրագույնը, որը մենք կանվանենք ճշգրիտ վերին եզր։

Նման ձևով ստորին եզրերից մեծագույնը կանվանենք ճշգրիտ ստորին եզր։

 

No thoughts on “Թվային բազմությունների եզրերը”

 

 Գրիր մեր մասին քո կայքում կամ ընկերներին 

Free Joomla template by Ltheme