Եթե X={x} բազմությունը վերևից (ներքևից) սահմանափակ է, ապա այն ունի ճշգրիտ վերին (ստորին) եզր։

One thought on “Թեորեմ ճշգրիտ եզրերի մասին”

ՈՒղարկել ընկերներին