Պնդումներ մոնոտոնությունից


Ճիշտ պատասխանի համար տրվում է 2,5 միավոր։

Սխալ պատասխանի համար տրվում է 0 միավոր։Շարունակել

ՈՒղարկել ընկերներին