Թեստ պարաբոլի կետերի մասին


Ճիշտ պատասխանի համար տրվում է 1 միավոր։

Սխալ պատասխանի համար տրվում է 0 միավոր։Շարունակել

ՈՒղարկել ընկերներին