Թեստ 12


Պատասխանները ամբողջ թվեր են։
Developed by ARI Soft.