Թեստ 12


Պատասխանները ամբողջ թվեր են։




Developed by ARI Soft.