Թեստ 28


Պատասխաններն ամբողջ թվեր են։
Developed by ARI Soft.