Ինքնաստուգման թեստ - քառակուսի եռանդամ


Թեստը բաղկացած է 10 հարցից։

Թեստը վերցված է ֆեյսբուքից՝ հեղինակի թույլատրությամբ։
Developed by ARI Soft.