Շտեմարան->Կարճ պատասխան->Տարածաչափություն

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29