Թեստ 7


Պատասխանները ամբողջ թվեր են։
Developed by ARI Soft.