"Ֆունկցիաներ" բաժնում կհայտնվեն մաթեմատիկական խնդիրների շտեմարանի (2018թ) ֆունկցիաներ բաժնի վարժությունների լուծումները։

Հետագայում կհայտնվեն կայքի այլ բաժիններ։